Fravær

I forbindelse med ferie, kurser og sygdom behandles akut sygdom af kollegerne i huset.

E-Mails besvares ikke under lægens fravær.

• Læge Bolette Friderichsen er fraværende:

28. januar

30. januar

4. februar

5. februar

18. februar

21. februar

2. – 8. marts

10. marts