Fravær

I forbindelse med ferie, kurser og sygdom behandles akut sygdom af kollegerne i huset.

E-Mails besvares ikke under lægens fravær.

• Læge Bolette Friderichsen er fraværende:

22. oktober

25. oktober

29. oktober

31. oktober

11.+12.+13. november

25. november

29. november