Uddannelseslæger

Klinikken deltager i videreuddannelse af læger under uddannelse

Formålet med uddannelseslægers uddannelse i almen praksis er at skabe velfungerende praktiserende læger, som kan varetage patientbehandlingen selvstændigt og på et fagligt højt niveau. God uddannelse sker i en stadig vekselvirkning mellem uddannelseslægen og tutorlægen i klinikken.

En uddannelseslæge er en færdiguddannet læge.

I øjeblikket har vi følgende uddannelseslæger ansat i klinikken:

1. september 2019 til 29. februar 2020
Lykke Byskov Strunk

1. november 2019 til 30. april 2020
Gehad Abdul Elsankari