Fravær

I forbindelse med ferie, kurser og sygdom behandles akut sygdom af kollegerne i huset.

E-Mails besvares ikke under lægens fravær.

• Læge Ole Mogensen er fraværende:

23. januar

29. januar

30. januar

31. januar

12. februar

13. februar