Fravær

I forbindelse med ferie, kurser og sygdom behandles akut sygdom af kollegerne i huset.

E-Mails besvares ikke under lægens fravær.

• Læge Bolette Friderichsen er fraværende:

22. september

23. september

24. september

01. oktober

08. oktober

09. oktober

20. oktober

22. oktober