Fravær

I forbindelse med ferie, kurser og sygdom behandles akut sygdom af kollegerne i huset.

E-Mails besvares ikke under lægens fravær.

• Læge Bolette Friderichsen er fraværende:

01. december

02. december

15. december

29. december