Uddannelseslæger

Klinikken deltager i videreuddannelse af læger under uddannelse

Formålet med uddannelseslægers uddannelse i almen praksis er at skabe velfungerende praktiserende læger, som kan varetage patientbehandlingen selvstændigt og på et fagligt højt niveau. God uddannelse sker i en stadig vekselvirkning mellem uddannelseslægen og tutorlægen i klinikken.

En uddannelseslæge er en færdiguddannet læge.

I øjeblikket har vi følgende uddannelseslæger ansat i klinikken:

 

1. marts 2020 til 31. august 2020 (p.t. barselsorlov)
Henriette Nielsen

1. august 2020 til 1. nov. 2020
Eskild Johansen

1. maj 2020 til 31. juli 2021
Anna Kærsgaard