Fravær

I forbindelse med ferie, kurser og sygdom behandles akut sygdom af kollegerne i huset.

E-Mails besvares ikke under lægens fravær.

• Læge Marisol Emborg er fraværende:

11. august

17. – 30. august (begge dage incl.)

9. september