Fravær

I forbindelse med ferie, kurser og sygdom behandles akut sygdom af kollegerne i huset.

E-Mails besvares ikke under lægens fravær.

• Læge Marisol Emborg er fraværende:

12.-18. juli

16.-29. august