Priser

Kørekort
Lægeerklæring til kørekort: 400,- kr.
Diabetesattest i forbindelse med kørekort: 160,- kr.

Vaccinationer
Vaccination excl. vaccine: 200,- kr.

Attester
Visse forsikringsattester har ikke en fast pris, fx. FP610.
Her beregner vi 500,- kr. pr påbegyndt kvarter.
Andre attester har en aftalt fast pris.
Forsikringsattester betales af forsikringsselskabet.

Gruppe 2 og patienter uden sygesikringskort
500,- kr., pr. påbegyndt kvarter, hertil kommer betaling for blodprøvetagning m.v.