Ole Mogensen

Tidsbestilling kun pr. telefon kl. 8-12, tlf. 98522200
Læge Ole Mogensen (f 1963)

Praktiserendelæge siden 1998
1998-2017 i lægehuset i Gedsted
Fra 1. januar 2018 Familielægerne i Hobro

Medlem af:
• Den almindelige danske lægeforening
• Praktiserende Lægers Organisation
• Dansk Selskab for Almen Medicin
• PLA (Praktiserende læge arbejdsgiverforening)
• Siden 2007 deltage i fast supervisonsgruppe med videobaseret supervision
• Mariagerfjord lægeklynge

Træffes på telefon 98 52 45 42
mellem kl. 8.00 – 9.00 mandag – fredag