Fravær

I forbindelse med ferie, kurser og sygdom behandles akut sygdom af kollegerne i huset.

E-Mails besvares ikke under lægens fravær.

• Læge Ole Mogensen er fraværende:

25. november

26. november

04. december

09. december

10. december

30. december