Fravær

I forbindelse med ferie, kurser og sygdom behandles akut sygdom af kollegerne i huset.

E-Mails besvares ikke under lægens fravær.

• Læge Ole Mogensen er fraværende:

14.-15. juli

19. juli – 8. august NB: vanlig medicin bedes bestilt inden ferien

10. september